NTP projektjeink

2018

Projekt címe: „A hazai kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása”

NTP-KULT-M-18

A projekt célja a hazai kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása.

Projekt címe: „Az innovatív tanulási környezet kialakítását segítő hazai programok támogatása”

NTP-ITKK-M-18

A projekt célja az innovatív tanulási környezet kialakítását segítő hazai programok támogatása.

Projekt címe: „A hazai tehetségsegítés eszközrendszerének bővítését segítő országos hatókörű nyomtatott folyóiratok, kiadványok megjelenésének támogatása”

NTP-LAP-M-18

A projekt célja a hazai tehetségsegítés eszközrendszerének bővítését segítő országos hatókörű nyomtatott folyóiratok, kiadványok megjelenésének támogatása.

Projekt címe: „A nemek egyenlő esélyű részvételének biztosítását célzó, speciális hazai és határon túli tehetséggondozó programok támogatása”

NTP-NEER-M-18

A projekt célja a nemek egyenlő esélyű részvételének biztosítását célzó, speciális hazai és határon túli tehetséggondozó programok támogatása.

Projekt címe: „Hazai tematikus, tehetségterületekhez kapcsolódó táborok támogatása”

NTP-TÁB-M-18

A projekt célja a hazai tematikus, tehetségterületekhez kapcsolódó táborok támogatása.

Projekt címe: „A hazai kettős vagy többszörös különlegességű tehetségeket segítő, tehetséggondozó programok támogatása”

NTP-KTK-M-18

A projekt célja a hazai kettős vagy többszörös különlegességű tehetségeket segítő, tehetséggondozó programok támogatása.

Projekt címe: „A hazai roma szakkollégiumok támogatása”

NTP-RSZKOLL-M-18

A projekt célja a hazai roma szakkollégiumok támogatása.

Projekt címe: „A hazai nagy hagyományú országos szervezésű tanulmányi és sport versenyek támogatása”

NTP-TMV-M-18

A projekt célja a hazai nagy hagyományú országos szervezésű tanulmányi és sport versenyek támogatása.

Projekt címe: „A határon túli Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása”

NTP-HHTDK-M-18

A projekt célja a határon túli Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása.

Projekt címe: „Határon túli hallgatók részvételének támogatása a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián”

NTP-HOTDK-M-18

A projekt célja a határon túli hallgatók részvételének támogatása a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián.

Projekt címe: „A hazai felsőoktatási intézményekhez kapcsolódó szervezetek tehetséggondozó programjainak támogatása”

NTP-FKT-M-18

A projekt célja a hazai felsőoktatási intézményekhez kapcsolódó szervezetek tehetséggondozó programjainak támogatása.

Projekt címe: „A hazai és határon túli pályakezdő, kiemelkedően tehetséges fiatalok példaértékű innovációinak és társadalmi felelősségvállalásuk erősítésének támogatása”

NTP-PKTF-M-18

A projekt célja a hazai és határon túli pályakezdő, kiemelkedően tehetséges fiatalok példaértékű innovációinak és társadalmi felelősségvállalásuk erősítésének támogatása.

Projekt címe: „A határon túli és külföldön létrejött Tehetségsegítő Információs és Programpontok támogatása”

NTP-TIPP-M-18

A projekt célja a határon túli és külföldön létrejött Tehetségsegítő Információs és Programpontok támogatása.

Projekt címe: „A minősített tehetséggondozó műhelyek támogatása”

NTP-MTM-M-18

A projekt célja a minősített tehetséggondozó műhelyek támogatása.

Projekt címe: „A határon túli tehetséges magyar középiskolás tanulók támogatása”

NTP-ADY-M-18

A projekt célja a határon túli tehetséges magyar középiskolás tanulók támogatása.

Projekt címe: „A hazai és határon túli kiemelkedő tehetséggondozó személyek, szervezetek, közösségek, programok elismerésének és megismertetésének támogatása”

NTP-KTSZT-M-18

A projekt célja a hazai és határon túli kiemelkedő tehetséggondozó személyek, szervezetek, közösségek, programok elismerésének és megismertetésének támogatása.

Projekt címe: „A hazai és határon túli tehetséggondozó szakemberek, pedagógusok, HR szakemberek és vezetők képzésének támogatása”

NTP-TSZPK-M-18

A projekt célja a hazai és határon túli tehetséggondozó szakemberek, pedagógusok, HR szakemberek és vezetők képzésének támogatása.

Projekt címe: „A hazai tehetségfejlesztő szervezetek és közösségek támogatása”

NTP-HTSZ-M-18

a hazai és határon túli tehetséggondozó szakemberek, pedagógusok, HR szakemberek és vezetők képzésének támogatása.

Projekt címe: „Családoknak szóló, helyi, szemléletformáló hazai programok támogatása”

NTP-CSSZP-M-18

A projekt célja a családoknak szóló, helyi, szemléletformáló hazai programok támogatása.

Projekt címe: „A tehetségazonosító és tehetséggondozó tevékenységek nemzeti, komplex információs rendszer működésének és fejlesztésének támogatása”

NTP-TTKIR-M-18

A projekt célja a tehetségazonosító és tehetséggondozó tevékenységek nemzeti, komplex információs rendszer működésének és fejlesztésének támogatása.

Projekt címe: „A Budapesti Európai Tehetségközpont működési, stratégiai továbbfejlesztésének, valamint európai tehetséghálózati munkájának támogatása”

NTP-EU-M-18

A projekt célja a Budapesti Európai Tehetségközpont működési, stratégiai továbbfejlesztésének, valamint európai tehetséghálózati munkájának támogatása.

Projekt címe: „A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények támogatása”

NTP-ITR-M-18

A projekt célja a Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények támogatása.

Projekt címe: „A kiemelkedő tehetségű hazai és határon túli magyar diákok és pedagógusok tudományos tájékozottságának bővítéséhez, nemzetközi kapcsolatrendszerük fejlesztéséhez hozzájáruló programok támogatása.”

NTP-MTKM-M-18

A projekt célja a kiemelkedő tehetségű hazai és határon túli magyar diákok és pedagógusok tudományos tájékozottságának bővítéséhez, nemzetközi kapcsolatrendszerük fejlesztéséhez hozzájáruló programok támogatása

Projekt címe: „A Matematikai Tudásközpontok működésének támogatása.”

NTP-MTKM-M-18

A projekt célja a Matematikai Tudásközpontok működésének támogatása.

Projekt címe: „Családoknak szóló, helyi, szemléletformáló hazai programok támogatása II.”

NTP-CSSZP-M-2-18

A projekt célja a családoknak szóló, helyi, szemléletformáló hazai programok támogatása.

Projekt címe: „A tehetség felismerése és gondozása az iskolában”

NTP-TSZPK-M-17-0002

A projekt keretében akkreditált pedagógus-továbbképzéseket (összesen 6 csoport -110 fő) valósítunk meg. A cél elérését a tehetségsegítő személyek és szervezetek támogatása, módszertani kultúrájuk gazdagítása által érjük el. A program résztvevői a tehetségsegítésben részt vevő magyarországi és határon túli pedagógusok, valamint tehetségsegítő szakemberek (pl.: iskolapszichológus, tehetséggondozó koordinátor) lesznek.

 

Projekt címe: „Minősített Tehetséggondozó Műhelyek hálózatának támogatása és fejlesztése”

NTP-MTM-M-17-0001

A projekt célja minősített tehetséggondozó műhelyek hálózatának kiépítése a Közép-Magyarország régióban és ezáltal az országos hálózat fejlesztése. A 2017-ben lebonyolított kiválasztási folyamat végén a 8 közép-magyarországi intézmény nyerte el a Minősített Tehetséggondozó Műhely címet, amelyekkel a 2017/18-as tanévben elkezdődött az intenzív együttműködés 8 programfelelőssel, 22 mentorral és 31 mentorált tanulóval.

 

Projekt címe: „Tehetséggondozó szakemberek, szervezetek, közösségek elismerése, népszerűsítése a médiában”

NTP-KTSZT-M-17-A-0001

A projekt célja, hogy méltó elismerésben részesítse a tehetséggondozás területén példaértékű, kiemelkedő eredményeket elért személyeket, közösségeket és szervezeteket, valamint támogassa a tehetséges fiatalok, a tehetséggondozó programok médián keresztüli megismertetését.  

Az elismerések odaítélésének folyamata a korábban már kidolgozott jó gyakorlatok szerint történik. A program egyik pillére az OKTV-nyertes tanulók felkészítő tanárainak elismerése – a „Kiváló versenyfelkészítő” díj átadása. Ennek fóruma az OKTV díjátadó ünnepség, amelyet az Oktatási Hivatallal együttműködve az Új Nemzedék Központ szervez és valósít meg Budapesten. A kitüntetésekkel járó anyagi elismerést az Új Nemzedék Központ a pályázati program forrásaiból biztosítja. A „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díj odaítélése három kategóriában nyílt pályáztatás útján valósul meg. Két kategóriában – a szervezetek és az Életműdíj odaítélése esetében – a felhívásban szereplő szervezetek tehetnek jelölést a díjazottakra. A kitüntetésekkel járó anyagi elismerést az Új Nemzedék Központ a pályázati program forrásaiból biztosítja. Új elem a Tehetségbarát Önkormányzat Díj odaítélése, várhatóan 6 önkormányzat részére, nyílt pályáztatás eredményeként.

 

Projekt címe: "Iskolán kívüli tehetségfejlesztő és tehetséggondozást támogató programok"

NTP-HTSZ-M-17-A-0002

A projekt a hazai tehetségfejlesztő szervezetek és közösségek, továbbá a tehetségsegítő szervezetek hálózatainak kialakulásának támogatását tűzte ki célul, melyet öt tevékenységgel tervez megvalósítani: alkotópedagógia workshop, zenei tehetséggondozó program, tehetségfesztivál, tudományos tehetségkonferencia és határon átnyúló tehetségkonferencia pedagógusok és tehetségsegítő szervezetek munkatársai számára. 2017-ben egy határon átnyúló tehetségkonferencia valósult meg a projekt keretében.

 

Projekt címe: "Párbeszéd a tehetséggondozásért"

NTP-TKSZP-M-17-0003

A tehetséggondozás területén tevékenykedők párbeszédének elősegítése, továbbfejlesztése is fontos célkitűzése az NTP-nek. Ehhez tudásmegosztó szakmai rendezvények, konferenciák és készségfejlesztő tréningek megvalósításával járul hozzá az Új Nemzedék Központ: Budapest Talent Summit 2018, NFTÖ Alumni találkozók. 2017-ben a II. NFTÖ Alumni Találkozó valósult meg.

 

Projekt címe: "Tehetséggondozás határon innen és túl"

NTP-NHTR-M-17-0001

Külföldi szakmai napok megvalósítása, amelyek célja a hazai tehetséggondozási rendszer, valamint a kiemelkedő tehetségsegítő programok népszerűsítése külföldön, ezzel összefüggésben a szakmai párbeszéd és az együttműködés lehetőségének megteremtése: szakmai kiadványon és négy külföldi helyszínen rendezett szakmai napokon keresztül valósulnak meg a célok. 2017-ben egy külföldi szakmai nap valósult meg, Tusnádfürdőn.

 

Projekt címe: „Tehetség Roadshow 2017–2018”

NTP-ITR-M-17-0001

A „Tehetség Roadshow 2017–2018” elnevezésű projekt segítségével immáron negyedik éve olyan rendezvénysorozat valósul meg, amelynek legfőbb célja a Nemzeti Tehetség Program megismertetése, népszerűsítése.

A rendezvények egyik célkitűzése, hogy a tehetséges fiatalok, a szüleik és családtagjaik, a pedagógusok és a tehetséggondozó szakemberek tapasztalatcseréjének színtere legyen. A rendezvénysorozat roadshow jellegű: az egyes rendezvények programjának struktúrája hasonló, de az ország több pontján, többek között hátrányos helyzetű térségekben, településeken is megvalósul, a helyi adottságok és a közösségek igényeinek figyelembe vételével. A rendezvényeken helyi fiatal tehetségek mutathatják be színpadi produkcióikat, de az eseményen részt vevő diákok interaktív foglalkozások keretében különböző képességterületek fejlesztését támogató eszközöket is kipróbálhatnak, valamint egy példaértékű közéleti személyiséggel is találkozhatnak. A szülők és a tehetségekkel foglalkozó pedagógusok számára minden állomáson sor kerül tehetséggondozó jó gyakorlat bemutatására, valamint egy pszichológiai témájú előadás megtekintésére.

A Tehetség Roadshow ebben a tanévben öt helyszínre látogat el. 2017-ben egy állomás megvalósítására került sor, november 30-án, Esztergomban.

 

Az idei helyszínek és időpontok:

Pápa – január 18.

Budapest, VIII. kerülete – február 27.

Jászapáti – március 10.

Szekszárd – április 14.

 

Projekt címe: „A határon túli és külföldön létrejött Tehetségsegítő Információs és Programpontok támogatása”

NTP-TIPP-M-17-0001

A projekt egy olyan, a célcsoport valós igényei mentén fejlesztett és kivitelezett, fenntartható modell működtetését hivatott biztosítani, amely készségfejlesztő és közösségteremtő programokon keresztül támogatja az Egyesült Királyságban dolgozó és tanuló, 18-35 év közötti tehetséges magyar fiatalok munkaerőpiaci versenyképességének növelését, hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszerének építését, a hazai munkaerőpiacra és a hazatérés praktikus aspektusaira vonatkozó ismereteinek bővítését, hazai szakmai tapasztalatszerzését, továbbá a magyar kulturális és nemzeti értékek kultiválását.

A projekt kiemelt célja a fiataloknak lehetőséget teremteni a hazai és nemzetközi színtéren történő bemutatkozására, illetve elősegíteni a külföldön megszerzett tudásuknak a hazai tehetségek fejlesztésébe történő becsatornázását.

Főbb tevékenységek

Tehetségfejlesztő szolgáltatások, amelyek különböző szakmai és személyes készségek fejlesztését csoportos képzési programokon és egyéni mentoráláson, illetve tanácsadáson keresztül segítik elő.

Akadémiai mentor program

Gyakornoki és pályakezdő program

Vállalkozásösztönző képzés

Nyilvánosbeszéd képzés

KarrierVáltó egyéni tanácsadás

Tehetség-bemutatkozó események, amelyek az Egyesült Királyságban, illetve a Magyarországon élő magyar fiatalok szakmai sikertörténeteit mutatják be. Az egyéni narratívák kiválóan szemléltetik az előre lépéshez szükséges attitűdöt és tudatos szakmai lépéseket, inspirálva ezzel a hallgatóságot.

Tehetségek Klubja az Egyesült Királyságban és Magyarországon

Egyetemi Vitaestek

KarrierVáltó csoportos képzés és közösségi esemény.

Hazai és nemzetközi szakmai műhelyek, fórumok és konferenciák, amelyek egy része fentebb már említett képzési programok záróakkordjaként lehetőséget teremtenek a képzés során elsajátított készségek és tudás demonstrálására. A rendezvények másik csoportja kifejezetten elősegíti az Egyesült Királyságban és a Magyarországon tanuló és/vagy dolgozó fiatalok közötti tapasztalat- és információcserét.

Gólyanap

Demo Day

Future: Hungary

Art workshop

Talent Zone

Volumen

Kulturális és közösségteremtő események, amelyek a magyar kulturális és nemzeti értékek fenntartását és átörökítését hivatottak elősegíteni.

Színházi- és pszichológiai előadások

Fiatal anyákat megszólító események

 

A projekt dedikált facebook oldala: https://www.facebook.com/newgenerationlondon/

Gyakornoki és pályakezdő program dedikált oldala: http://nexthungary.com/

 

 

2017

NTP-ITR-M-16-0001

 

A NTP-ITR-M-2016-0001 – „Tehetség Roadshow 2016-2017” elnevezésű projekt segítségével immáron harmadik éve olyan rendezvénysorozat valósult meg, melynek legfőbb célja a Nemzeti Tehetség Program megismertetése, népszerűsítése. A projekt keretén belül 2017 első felében öt állomásos Tehetség Roadshow megvalósítására került sor az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. szervezésében.

A rendezvények egyik célkitűzése volt, hogy a tehetséges fiatalok, szüleik és családtagjaik, a pedagógusok és a tehetséggondozó szakemberek tapasztalatcseréjének színtere legyen. A rendezvénysorozat roadshow jellegű: az egyes rendezvények programjának struktúrája hasonló volt, de az ország több pontján, a helyi adottságok és a közösségek igényeinek figyelembe vételével alakult.

Az öt várost érintő Tehetség Roadshow 2017 elnevezésű rendezvénysorozat állomásai és időpontjai a következők voltak:

 • 2017. február 17.: Székesfehérvár
 • 2017. március 10.: Szécsény
 • 2017. április 7.: Komló
 • 2017. május 12.: Kőszeg

 • 2017. június 8.: Tata

A rendezvénysorozat roadshow jelleggel épült fel, az egyes rendezvények programjának struktúrája hasonló volt. Az állandó tartalmi elemek a következők voltak:

 • fiatal tehetségek színpadi bemutatkozásai,
 • interaktív játékos tehetséggondozó foglalkozások,
 • tehetséggondozó jó gyakorlatok bemutatkozása pedagógusok és tehetséggondozó szakemberek részére,
 • előadás szülők számára a tehetség témakörében,
 • a zárórendezvény kivételével, ahol egy Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjas zenei tehetség volt a vendégünk, minden állomáson sor került egy ismert személyiség bemutatására.

A program alapvetően két részből állt:

I. Színpadi bemutatkozások

A színpadi bemutatkozások célja, hogy a helyi fiatalok lehetőséget kapjanak tehetségük bemutatására a részt vevő szülők, diákok előtt, ezzel is felkeltve az érdeklődést a képességterületük iránt, továbbá a résztvevő fiatalok fórumbeszélgetés keretében nyerhetnek betekintést a szakmájukban, szakterületükön már komoly sikereket elért tehetségek életébe. Emellett lehetőség nyílik arra, hogy a köznevelésben érintett szakemberek, valamint a szakmai együttműködő szervezetek, partnerek és a sajtó munkatársai megismerjék a projekt célkitűzéseit, a Nemzeti Tehetség Program eredményeit.

II. Interaktív standok/foglalkozások

A színpadi bemutatkozásokon túl mind a tanulók, mind a szülők, pedagógusok számára interaktív foglalkozásokat szerveztünk. Az interaktív standokon olyan képességfejlesztést támogató programokat ismerhettek meg a résztvevők, mint a vívás, de voltak fizikai kísérletek, vagy épp LEGO robotbemutató is. Ezzel egy időben a szülők és a pedagógusok előadásokat hallgathattak meg a tehetséggondozással kapcsolatos hazai jó gyakorlatokról.

A rendezvénysorozat nagy sikerrel zárult, az öt állomáson több, mint 800 fiatal és 300 szülő, pedagógus vett részt.

2017. második felében tovább folytatódik az országjárás.

 

NTP-NHTR-M-16-0001

 

Az NTP-NHTR-M-16-0001 – „A hazai tehetséggondozási rendszer népszerűsítése kiadvány által és rendezvényeken” program célja a hazai tehetséggondozási rendszer, valamint a kiemelkedő tehetségsegítő programok népszerűsítése külföldön, ezzel összefüggésben a szakmai párbeszéd és az együttműködés lehetőségének megteremtése (Tehetség Találkozó – külföldi szakmai nap megvalósításával).

A 2017. június 27-én tartott Müncheni Tehetség Találkozó lehetőséget biztosított arra, hogy a Nemzeti Tehetség Programot Németországban is megismerjék a meghívottak, ezen kívül a jövőre nézve hasznos szakmai kapcsolatok alakulhassanak ki. A külföldi résztvevők megismerkedhettek a Nemzeti Tehetség Programmal és az Új Nemzedék Központ tehetséggondozásban betöltött szerepével. A delegált kollégák pedig találkozhattak Roya Klingner igazgatóval, a Bajor Tehetség Központ vezetőjével, és átfogó képet kaptak a bajor tehetséggondozás sajátosságairól. A program továbbá lehetőséget adott a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj egyik nyertesének, Antal Istvánnak a bemutatkozására is, aki az ösztöndíj fontosságáról, a benne rejlő lehetőségekkel ismertette meg a jelenlévőket.

A projekten belül megjelenő szakmai kiadvány célja volt, hogy a Nemzeti Tehetség Programot bemutassa és népszerűsítse. A koncepció összeállításánál fontos szerepet játszott, hogy a Nemzeti Tehetség Programról átfogó képet adjon, továbbá, hogy megvalósult programelemeket is bemutasson. A kiadvány első része az NTP kialakulását és előzményeit fejti ki, a második rész hét megvalósult, NTP által támogatott tehetséggondozó programot mutat be. A kiadvány befejező része a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjról ad összefoglalót 5 ösztöndíjas diák megszólaltatásával.

 

NTP-TKSZP-M-16-0001

 

A projekt fő célja a tehetséggondozás területén tevékenykedők párbeszédének elősegítése, továbbfejlesztése szakmai rendezvények, konferenciák megvalósításával, így három konferencia kerül megrendezésre, amelynek kiemelt témája a tehetséggondozás hazai és nemzetközi tapasztalatainak, jó gyakorlatainak megismertetése és elterjesztése, valamint a tehetségsegítő szakma tudásmegosztási lehetőségeinek feltérképezése.

A OTDT HTDK konferencia célja a határokon átnyúló tudományos építkezés és a magyarországi, valamint a határon túli felsőoktatási tehetséggondozásban részt vevő intézmények, szervezetek, szakemberek közti együttműködés erősítése, a határon túli tudományos diákköri mozgalom fejlesztése a tapasztalatok kölcsönös megosztásával. A háromnapos konferencián plenáris előadások, szakmai viták és szekciókban folytatott munka zajlott.

18. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia hozzájárult az oktatáspolitikusok, az oktatási szakemberek, valamint az intézmények, a szakértők, a szakmai szervezetek között párbeszéd és együttműködés erősödéséhez és jó gyakorlatok elterjedéséhez. A projekt keretében az ÚNK feladata a tehetséggondozás szekció lebonyolítása volt.

A Budapesti Tehetség Konferencia lehetőséget biztosított szakmai párbeszéd kialakítására és nemzetközi szakmai kapcsolatfelvételre. A szakemberek kérdéseket vethettek fel, új ötleteket kaphattak, kutatási területeken kapcsolódhattak össze. A konferencián a munkaerőpiac igényeit megismerve mérlegelhették, hogy milyen igényeknek kell a megfelelniük a diákoknak, melyek azok a tulajdonságok, amelyek nélkülözhetetlenek a munkaerőpiacon.

Az NFTÖ alumni találkozó első megszervezésével elindítottunk egy kapcsolatkialakítási lehetőséget az ösztöndíjban részesülők között, illetve bemutatkozási lehetőséget biztosítottunk a fiatalok számára. Egy szemléletformáló előadást szerveztünk számukra a tehetség és a siker kapcsolatának témakörében.

 

NTP-MTM-M-16-0001

A NTP-MTM-M-16-0001– Tehetséggondozó szakemberek és szervezetek elismerése és a tehetséggondozó programok népszerűsítése a médiában

 

A projekt célja minősített tehetséggondozó műhelyek hálózatának kiépítése a Közép-magyarországi régióban és ezáltal az országos hálózat fejlesztése. Az új mintaintézményi szerepkör, a Minősített Tehetséggondozó Műhely kialakításának célja, hogy minden tehetség a képességeinek legjobban megfelelő fejlesztésben részesüljön, továbbá a környezetében elhelyezkedő oktatási intézményeknek szakmai tanácsadást, konzultációs lehetőséget biztosítson, és hogy elősegítse a tehetségbarát környezet kialakítását.

A nyílt pályázat során a kiválasztási folyamat végén összesen 8 közép-magyarországi és 30 konvergencia régiós intézmény nyerte el a Minősített Tehetséggondozó Műhely címet.

A projekt keretében 21 fő tehetségmentori felkészítése valósult meg. Mentor az lehetett, aki pedagógus vagy pszichológus diplomával rendelkezik. A mentorok kiválasztásánál fontos szempont, hogy a jelentkező valamelyik MTM-ben vagy annak környezetében lásson el egyéni helyzetben végzett tehetséggondozói tevékenységet. A képzések során a résztvevők a tehetségek egyéni mentorálásának módszerével ismerkedtek meg, módszertani kultúrájuk és a tehetségekkel történő differenciált megközelítéseik tárháza bővült.

Mivel minden MTM a tehetséggondozás területén mérhető és adaptálható tapasztalatokkal rendelkezik, ezért a projekt célja az ezen intézményekben dolgozó szakemberek munkájának hatékony támogatása volt. A képzésen túl kisértékű tárgyi eszközöket (projektorokat, illetve a programfelelősök számára tableteket), valamint a mentorok számára szakmai anyagokat biztosított a projekt.

 

NTP-HTSZ-M-16-A-0002

 

A NTP-HTSZ-M-16-A-0002 azonosító számú, „Hazai tehetségfejlesztő szervezetek és közösségek támogatása” elnevezésű projekt a hazai tehetségfejlesztő szervezetek és közösségek, továbbá a tehetségsegítő szervezetek hálózatainak kialakulásának támogatását tűzte ki célul, melyet három tevékenységgel valósított meg.

Az alkotópedagógiai táborok és workshop célja egy olyan komplex élménypedagógiai foglalkozás megvalósítása volt, amelyen keresztül a gyerekek bátorságot, bizalmat kapnak ahhoz, hogy hagyományos manuális és modern digitális technológiákkal dolgozzanak. A program keretében háromféle tematikus keretmese egyikén keresztül ismerhették meg a gyerekek a manuális és digitális alkotótér adta lehetőségeket. „A jövő városa” tematika kapcsán a gyerekek közösen megtervezhették és elkészíthették az általuk megálmodott várost, amelyben a jövőben élni szeretnének.

„Szuperhősök” keretmesében a gyerekek fantáziája által megteremtett szuperhősök megvédik Budapestet egy idegeninváziótól vagy szupergonosztól, közben megtervezték saját identitásukat, a kosztümjeiket és eredettörténeteket. A „Zöld mérnökök” keretmese segített megismerni a jelenleg használt energia termelő berendezéseket, azok előnyeit és hátrányait, illetve orientálta a gyerekeket a megújuló energiák használatára. Fontos szempont volt az, hogy a feladatokat csapatokban valósították meg – mindegyik tematika úgy volt kidolgozva, hogy a csoportok közös munkája hozza ki a végleges eredményt.

A projekt ezen felül biztosította a tehetséggondozó programokba bevont, kiemelkedő tehetségek tehetséggondozó rendezvényeken, szakmai fórumokon, konferenciákon történő részvételét. A mobilitás a már megszerzett tudás elmélyítésének, valamint további ismeretek, tapasztalatok szerzésének, illetve a versenyek és konferenciák, előadások egyik legfontosabb záloga. Ezek alapján jelen projekt részeként is fontos területnek számított a tehetséges fiatalok és pedagógusaik, mentoraik mobilitásának támogatása olyan utazások megvalósulásához, amelyek anyagi okokból, a megfelelő információk, esetleg a kellő motiváció hiánya miatt egyébként elmaradnának.

2017. március 21-én megvalósult az Új Nemzedék Központ közösségi tereibe beszerzett hangtechnikai eszközökhöz egy workshop, mely elméleti és gyakorlati elemekből felépítve adta át a közösségi terek munkatársainak az eszközök általános használatához szükséges ismereteket. A képzésnek köszönhetően a képzést elsajátító munkatársak segítségével, mentorálásával az ország közösségi tereibe látogató fiatalok profi eszközök segítségével fejleszthetik a zenei készségüket.

 

NTP- KTSZT-M-16-0001

 

A NTP-KTSZT-M-16-0001 – Tehetséggondozó szakemberek és szervezetek elismerése és a tehetséggondozó programok népszerűsítése a médiában elnevezésű projekt célja, hogy méltó elismerésben részesítse a tehetséggondozás területén példaértékű, kiemelkedő eredményeket elért személyeket, közösségeket és szervezeteket, valamint támogassa a tehetséges fiatalok, a tehetséggondozó programok médián keresztüli megismertetését.  Az elismerések odaítélésének folyamata a korábban már kidolgozott jó gyakorlatok szerint történt.

A program egyik pillére az OKTV-nyertes tanulók felkészítő tanárainak elismerése – a „Kiváló versenyfelkészítő” díj átadása. Ennek fóruma maga az OKTV Díjátadó Ünnepség volt. Az OKTV nyertes diákok felkészítőinek díjazása a hagyományoknak megfelelő módon zajlott, a diákok versenyeredményei, valamint az OKTV bizottságokban végzett munka alapján, felterjesztés útján. A felterjesztési folyamatban az Oktatási Hivatal is közreműködött. A kitüntetésekkel járó anyagi elismerést az Új Nemzedék Központ a pályázati program forrásaiból biztosította.

A „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díj odaítélése három kategóriában nyílt pályáztatás útján valósult meg. Két kategóriában – a szervezetek és az Életműdíj odaítélése esetében – a felhívásban szereplő szervezetek tehettek jelölést a díjazottakra. A kitüntetésekkel járó anyagi elismerést az Új Nemzedék Központ a pályázati program forrásaiból biztosította. A díjak átadása az Országos Tehetséggála díjátadó rendezvényén történt a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében.

A további célkitűzést, a kiemelkedő tehetséggondozó szervezetek, programok és tehetséges fiatalok médiában történő bemutatását közvetlenül kreatív médiatermékek előállításával valósítottuk meg.  Emellett a Nemzeti Tehetség Programot, annak eredményeit népszerűsítő kampány megvalósításába is bekapcsolódtunk a szükséges médiafelületek biztosításával.

NTP-TSZPK-M-16-0002

 

A „Tehetséggondozó szakemberek és pedagógusok képzésének támogatása határon innen és túl” című projekt keretében akkreditált pedagógus-továbbképzéseket (összesen 5 alkalommal), illetve tehetségkoordinációs kompetenciafejlesztő tréninget valósítottunk meg. A cél elérését a tehetségsegítő személyek és szervezetek támogatása, módszertani kultúrájuk gazdagítása által értük el. A program résztvevői a tehetségsegítésben részt vevő magyarországi és határon túli pedagógusok, valamint tehetségsegítő szakemberek (pl.: iskolapszichológus, tehetséggondozó koordinátor) voltak.

A Személyiségformálás tehetségmentorálással: tehetségek szocio-emocionális és motivációs erőforrásainak fejlesztése címmel akkreditált képzésünkön május-június folyamán összesen 79 pedagógus vett részt az ország minden pontjáról. A képzés eredményeként a résztvevők képessé váltak a mentor-mentorált kapcsolat eltérő szakaszaiban különböző feladatok adására; felismerni és alkalmazni a segítő kapcsolat fenntartásához szükséges készségeket; az erőforrás-központú attitűd támogatására a tehetségsegítésben; egyéni célok megfogalmazásának non direktív segítésére; cselekvési program összeállításának támogatására és helyzetértékelésre; problémaközpontú és tanulóközpontú adaptív pedagógiai módszertan kipróbálására.

A kompetenciafejlesztési workshopunkat május 3-án tartottuk meg a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház szakemberei számára, 4 tehetséggondozó előadó bevonásával. A workshop a nyelvi-kommunikációs, matematikai-logikai, zenei és kognitív, affektív, szomatikus képességek fejlesztésében az alábbi ismeretek, kompetenciák bővítéséhez járult hozzá:

 • A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek tehetségsegítő lehetőségeinek helyi szintű azonosítása
 • A nem tehetségbarát családi háttérrel rendelkező gyerekek tehetségtámogatási formáinak kiválasztása
 • A szociokulturális hátrány tényezőinek felismerése a tehetségfelismerés, tehetséggondozás terén
 • A területi hátrány csökkentésének lehetőségei.

 

NTP-MHGY-M-16-0001

A „Londonban a magyar tehetségekért” című projekt célja az Egyesült Királyságban élő magyar fiatalok segítése tehetségük kibontakoztatásában sokrétű készségfejlesztő és közösségteremtő programokon keresztül, továbbá a Magyarországon élő fiatal tehetségek nemzetközi szakmai bemutatkozásának elősegítése.

Íme néhány a 2016-17-ben megvalósult képzéseink és rendezvényeink közül:

A Startup Campus London elnevezésű, négy alkalmas, vállalkozói kompetenciafejlesztő képzésünk alkalmat adott a fiatalok üzleti ötleteinek bemutatására, egyéni vállalkozói készségeik fejlesztésére, és a kiemelkedő üzleti potenciált rejtő koncepciók felkarolására.

A Speak Academy London nyilvános beszéd tanfolyam résztvevői elsajátíthatták az ékesszólás fortélyait, a hallgatóság figyelmének megkötésére és fenntartására szolgáló technikákat, valamint a hallgatóság meggyőzésének eszközeit.

A NEXT gyakornoki program, amely a fiatalok munkaerőpiaci versenyképességének növelését, hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszerének építését, és a magyar munkaerőpiacra vonatkozó ismereteinek bővítését hivatott elősegíteni, pozitív fogadtatásra lelt az Egyesült Királyságban tanuló magyar hallgatók és a hazai munkáltatók körében egyaránt.

Az Egyesült Királyságban megrendezett Tehetségek Klubja események, az országjáró Tehetség Roadshow, továbbá az Egyetemi Vitaestek keretet teremtettek a kint elő magyar fiatalok számára a bemutatkozásra, a tapasztalatcserére és a széleskörű szakmai dialógusra.

A Talent Zone 2017-en a Bartók Boulevard ezerarcú galériái, kortárs művészeti bázisai adtak ihletet a résztvevőknek az ideális közösségi tér koncepciójának megálmodásához. Az Egyesült Királyságból, Magyarországról és Erdélyből érkező, innovatív gondolkodású egyetemisták és fiatal szakemberek csapatokra bontva gondolkodtak együtt a négy napos táborban. A csapatok által kidolgozott koncepciókat a háromtagú zsűri a fenntarthatóság, az aktualitás és az egyediség szempontjai alapján értékelte.